E-mail
POD07

POD08
View Full-Size Image


POD08

Price: 100.00 EUR
90.00 EUR
You Save: 10.00%

Ask a question about this product

Описание Подарочной карты

При помощи данной 'Подарочной Карты' вы сможете совершить покупку интересующей вас продукции в нашем интернет магазине.
1. 'Подарочная Карта' даёт вам возможность совершить покупку исключительно в интернет магазине
www.magicfashion.lv в период времени действия карты (3 месяцев со дня покупки 'Подарочной Карты').
2. 'Подарочную Карту' необходимо использовать за один раз (одна покупка
=одна карта).
3. В случае, если цена заказанного товара ниже чем номинальная стоимость 'Подарочной Карты', неиспользованная разница не возвращается владельцу карты.
4. В случае, если цена заказанного товара выше чем номинальная стоимость 'Подарочной Карты', то разницу стоимости товара оплачивает владелец 'Подарочной Карты'.
5. 'Подарочная Карта' не обменивается на деньги.
6. В случае утери 'Подарочной Карты' она не подлежит восстановлению.

Apraksts Dāvanu Karte:

Ar šo karti Jūs varat izvēlēties preces mūsu veikalā.
1. Dāvanu karte dod iespēju iepirkties tikai www.magicfashion.lv veikalā 3 mēnešu laikā no dāvanu kartes pardošanas datuma.
2. Dāvanu karte jāizmanto vienā iepirkšanās reizē (viens pirkums = viena karte).
3. Gadijumā, ja izvēlēto preces vērtība ir mazāka kā dāvanu kartē norādītā summa, starpība netiek atmaksāta.
4. Gadījumā, ja izvēlēto preces vērtība ir lielāka kā dāvanu kartē norādītā summa, starpību piemaksā dāvanu kartes īpašnieks.
5. Dāvanu karte netiek mainīta pret naudu.
6. Dāvanu kartes nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.Your Cart is currently empty.


We have 7 guests online